Idėja Fix

Kur jūsų motyvacija?

Turbūt prisimenate tą laiką, kai būdamas vaikas su dideliu džiaugsmu šokinėjote ant naujo, ką tik tėvų ar senelių įsigyto matraso, o pavargęs jaukiai ant jo įsitaisydavote ir puikiai išsimiegojęs pabusdavote tik vidurdienį?